Serveis

Suport a organitzacions i professionals

L’equitat com a centre de la mirada, també en l’àmbit professional

GerorgeSpiva_diversitymask
Caials ofereix serveis personalitzats per al desenvolupament de projectes, adaptats a les teves necessitats.

Es tracta de serveis a professionals, associacions, empreses i institucions, marcats per una perspectiva i una manera de fer que intenta, sempre, aplicar els valors i les pràctiques de l’equitat entre les persones, per tal de construir, en el nostre dia a dia com a persones, com a professionals i com a organitzacions, un món més just i sostenible.

Quins són aquests serveis?
Coordinació
Organització
Dinamització
Comunicació
Gestió
Seguiment
Assessorament
per a Esdeveniments, jornades, congressos, activitats, festivals, etc.
Equipaments cívics i culturals
Funcionament d’entitats
Redacció de projectes i memòries
Processos participatius
Processos de negociació
Elaboració i coordinació de continguts per a Esdeveniments
Publicacions, exposicions
Pàgines web i xarxes socials
Articles, posts
Xerrades
Investigació i formació   Especialitat en equitat, participació i anàlisi des de la perspectiva feminista.
1201_TallerElFutur_2Tot això, una sola persona?

No ben bé. L’experiència de la sòcia actual permet una mirada àmplia, flexible i aprofundida. Però per aquells projectes que ho requereixin ja sigui pel seu abast, perquè aquesta experiència ha de ser complementada, o simplement per desig de qui fa l’encàrrec. és possible la col·laboració amb d’altres professionals, com l’equip d’Invenies.

Fotos: George A. Spiva Center for the Arts | Mariona ChD

Vols deixar algun comentari?