ACSUR | Sabers i Pràctiques Feministes: una aproximació al Moviment Feminista a Catalunya

Imatge publicacióConeixeu la recerca “Sabers i Pràctiques Feministes: una aproximació al Moviment Feminista de Catalunya”?

Les autores són Maria Palomares Arenas Cabral i Joana garcia Grenzner, dins el Programa Veus Dones Sud d’ACSUR-Las Segovias, amb la coordinació de Marta Tudela i el suport del Grup de Reflexió, Investigació i Metodologies com a direcció de la recerca. El GRIM era format per: Amanda Gigler, Florence Rizzo, María Palomares Arenas i Betlem Cañizar Bel.

Parteix de la constatació que “el moviment feminista català ha desenvolupat sabers i experiències feministes transformadores específics”, per tal de “reconèixer-los i augmentar la valoració i comprensió del moviment feminista per tota la societat, així com establir un diàleg amb les ONG, en especial amb les de cooperació al desenvolupament (ONGD) per ajudar a que assumeixen aquests discursos i pràctiques,més enllà d’aplicar la perspectiva de gènere en les seves accions, per a redirigir la cooperació cap a sentits més transformadors.” (font)

Podeu trobar la publicació aquí en versió PDF i aquí, en format bloc.

Vols deixar algun comentari?